Návštěva přátel v bavorském Bogenu

Blíží se prosinec a s tím spojený advent. V tomto krásném období jezdí již tradičně výběr žáků naší školy na předvánoční návštěvu kamarádů v Bogenu. Letos je tato akce spolufinancovaná FONDEM ČESKO-NĚMECKÉ BUDOUCNOSTI ( díky tomu   není  tato návštěva  finanční zátěží pro rodiny žáků).

Vánoční návštěva je závěrečnou akcí projektu, které předcházela školní olympiáda a výměnný pobyt v Praze v červenci. Obě akce byly velice přínosné a plné zajímavých zážitků.

I letos navštívíme partnerskou školu nesoucí jméno jedné z českých patronek – sv. Ludmily, setkáme se s  žáky, se kterými jsme navázali přátelství, zúčastníme se školní akademie a potěšíme se vánoční atmosférou na vánočních trzích.

 Přejeme všem veselé Vánoce, hodně zdraví v novém roce 2014.

Tereza Hreusová,

8. A