Informace pro rodiče a žáky Základní školy Planá

Od začátku školního roku 2013/2014 dochází z organizačních důvodů k přemístění tříd I. i II. stupně. Žáci I. stupně naší základní školy budou umístěni do budovy Na Valech 143 a žáci II. stupně se budou vzdělávat v budově na náměstí Svobody 59. Kromě tohoto rozhodnutí nás čekají ještě další úpravy. Žáci se budou vzdělávat podle jednotného školního vzdělávacího programu včetně zapracovaných změn požadovaných MŠMT (cizí jazyky, finanční gramotnost, dopravní výchova,...).