Divadelní představení Vojna

Ve středu 9. 4. 2014 vyměnili žáci školní třídy a lavice za pěkné prostory a měkká křesla Západočeského divadla Cheb. Zhlédli hudebně dramatickou skladbu Vojna od autora E. F. Buriana, jejíž libreto vychází z poezie rovněž velice známého spisovatele a sběratele lidové poezie K. J. Erbena.

Poprvé tuto hru uvedlo Divadlo D35 a to 22.11. 1935 jako přímou reakci na napjatou atmosféru předválečného Československa, jež bylo pod tlakem rozšiřujícího se nacistického Německa.

V současné době nastudovalo tuto hru divadelní uskupení VOICE-BAND, které vzniklo ze spolupráce režisérky Jaroslavy Šiktancové a choreografa Martina Packa se studenty DAMU. Představení bylo plné hudby, tance a zpěvu. Hudebně posluchače herectví doprovázel živý orchestr, jehož hudba ještě umocňovala celkový dojem z představení.

Věřím, že si naši žáci z návštěvy divadla odnesli příjemný kulturní zážitek a rádi v budoucnu opět do divadla zavítají.

Mgr.Jana Pudilová

Fotografie zde.