Den Země 2015

V 1. třídách ve dnech 22. – 24. 4. 2015 probíhaly různé aktivity ke Dni Země. Nejprve se děti seznámily s ochranou přírody a prakticky si vyzkoušely tříděné odpadu do barevných ekotašek. Při pracovních činnostech si z přírodního materiálu a plastových víček sestavovaly různé motivy dle vlastní fantazie. Projekt Den Země jsme uzavřeli vycházkou do Zámeckého parku, kde jsme si užili krásné přírody a zároveň jsme odhalovali předměty, které do přírody nepatří. Fotky zde.