Bez agrese se domluvíme lépe

        Na přelomu září a října školní metodik prevence se školním psychologem a ve spolupráci s třídními učiteli připravili preventivní program s názvem Bez agrese se domluvíme lépe, který by měl napomoci k vitalizaci vztahů při přechodu na 2. stupeň a usnadnit dětem  zapojení  nových žáků z malotřídních škol do stávajících vztahových rámců. Výsledkem by mělo být stmelení kolektivu, upevnění vztahů, rozvoj osobnostních kompetencí a hlavně vyloučení nebo zmírnění agrese v kolektivu. Využili jsme k tomu techniky na poznání klimatu ve třídě a vztahů ve třídě. Důležitým nástrojem byly i techniky zaměřené na poznání a sebepoznání i kontrola vztahových rámců. Tento program bychom chtěli i v příštích letech zapojit do dlouhodobého programu prevence.

                                                                    Jana Seidlerová, školní metodik prevence