Ametyst 2012

Občanské sdružení Ametyst si připravilo pro žáky 6. a 7. ročníku výukové programy, které lektorky realizovaly na naší školní zahradě 23. 5. 2012. Pod jejich vedením žáci 6. ročníku objevovali život hmyzu trávě. Sedmá třída odkrývala tajemství vodního světa. Přitažlivou formou si tak žáci mohli osvojit poznatky o živočiších žijících ve zmiňovaných ekosystémech. Příjemně strávené dopoledne žáci náležitě ocenili.