Akce stolování

Dne 4. června 2013 navštívily děti z přípravné třídy ZŠ Planá  středisko odborného výcviku SOU Planá. Žáci třídy K1. P pod vedením paní učitelky Ing. Pechové pro dětičky připravili slavnostní oběd k jejich nedávnému svátku. Děti byly seznámeny  s pravidly etikety stolování, a poté si pochutnaly na čtyřchodovém menu. Tato společná akce se velmi líbila a jistě nezůstane poslední. Dětem z SOU děkujeme za vlídný přístup, bezvadnou obsluhu a vynikající oběd.

                                                                                                                        Marie Braucci