Oznámení o vyhlášení volného dne (tzv. „ředitelského volna“) podle § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění

Ředitel Základní školy Planá, příspěvková organizace oznamuje vyhlášení „ředitelského volna“ 

na pondělí 16. října 2017 a úterý 17. října 2017.

Důvodem vyhlášení volných dní je školení učitelů základní školy.

Školní družina pro žáky ŠD i školní jídelna bude v provozu (dle ceníku pro cizí strávníky).

                                         Mgr. Luboš Beran, ředitel školy

Články

Večerníček v knihovně se 3. A

Večerníček v knihovně s 3. A Dne 3. 4. jsme rádi využili nabídku paní knihovnice a přišli jsme si poslechnout její vyprávění o počátcích pohádek, které nosí Večerníček. Byli jsme překvapeni, že...
Celý článek

Mokré vysvědčení

"My jsme žáci 3.B" jsme si často zpívali v autobuse a spolu se 4.B  jsme jezdili na plavecký výcvik do Tachova.  Během lekcí jsme se naučili zvládnout jednotlivé plavecké styly. Nejraději...
Celý článek

Březen - měsíc knihy

Březen - měsíc knihy V rámci projektu "Březen - měsíc knihy" jsme navštívili v březnu místní knihovnu, kde jsme si vytvořili „čtecí koutek“ a zapojili se do čtenářských soutěží. Dozvěděli jsme se...
Celý článek

Předškoláci na návštěvě ve škole

V úterý 28.3. 2017 naši ZŠ Na Valech navštívily děti z MŠ v Plané a z Lomu u Tachova. Děti byly rozdělené do šesti skupin a rozlišené obrázkovými kolíčky. Každou skupinku dětí vedla...
Celý článek

Turnaj ve vybíjené 2. a 3. tříd

V úterý 21. března 2017 bojovali žáci 2. a 3. ročníků na školním turnaji ve vybíjené. I když se jedná o naše mladší žáky, byli jsme mnohdy  svědky velmi kvalitních a napínavých zápasů. Rostou...
Celý článek

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.