Nabídka kroužků na školní rok 2016/2017

KERAMIKA I.                                                                             KERAMIKA II.

modelování, glazování, dekorování                                                     modelování, glazování, dekorování

1. - 9. třída                                                                                            1. - 9. třída

Probíhá: čtvrtek 15:30 - 17:00 v keramické dílně DDM                        Probíhá: pondělí 14:30 - 16:30 v keramické dílně DDM

Vedoucí: Miroslava Vlášková                                                                Vedoucí: Miroslava Beranová

Poplatek: 250,-                                                                                      Poplatek: 250,-

Volná místa: 3                                                                                       Volná místa: NE

 

KERAMIKA III.                                                                          FERDA MRAVENEC

modelování, glazování, dekorování                                                           Práce všeho druhu (stříhání lepení, ...)

1. - 9. třída                                                                                                 1. - 9. třída

Probíhá: úterý 15:30 - 17:30 v keramické dílně DDM                               Probíhá: pondělí 16:30 - 18:00 v klubovně DDM

Vedoucí: Miroslava Beranová                                                                    Vedoucí: Pavlína Ziateková

Poplatek: 250,-                                                                                          Poplatek: 250,-

Volná místa: NE                                                                                         Volná místa: NE

 

ŠPERKOVÁNÍ                                                                          VAŘENÍ III.

 2. - 9. třída                                                                                               2. - 9. třída

Probíhá: pondělí 16:30 - 18:00 v keramické dílně DDM                          Probíhá: pondělí 15:00 - 16:30 ve cvičné kuchyňce

Vedoucí: Marie Braucci                                                                            Vedoucí: Pavlína Ziateková

Poplatek: 250,-                                                                                        Poplatek: 350,-

Volná místa:  4                                                                                       Volná místa: NE

 

VAŘENÍ I.                                                                               VAŘENÍ II.

jednoduché recepty pro každého                                                           jednoduché recepty pro každého

2. - 9. třída                                                                                              2. - 9. třída

Probíhá: středa 14:30 - 16:30 ve cvičné kuchyňce                                Probíhá: čtvrtek 15:00 - 17:00 ve cvičné kuchyňce

Vedoucí: Daniela Líbalová                                                                     Vedoucí: Daniela Líbalová

Poplatek: 350,-                                                                                      Poplatek: 350,-

Volná místa: NE                                                                                    Volná místa: NE

 

CAPOEIRA                                                                          

brazilské bojové umění                                                              

od 1. třídy                                                                                          

Probíhá: středa a pátek 17:00 - 19:00                                             

v tělocvičně ZŠ náměstí Svobody                                                    

Vedoucí: Michal Káčer                                                                        

Poplatek: 300,-                                                                                 

Volná místa: NE                                                                                 

 

STOLNÍ TENIS                                                                      SPORTÍK

                                                                                                              sportovní hry, soutěže, cvičení

3. - 9. třída                                                                                             1. - 9. třída

Probíhá: čtvrtek 16:00 - 18:00                                                               Probíhá: středa 15:30 - 17:00

v aule ZŠ náměstí Svobody                                                                   v tělocvičně ZŠ náměstí Svobody

Vedoucí: Mgr. Josef Staněk                                                                  Vedoucí: Pavel Jarušek

Poplatek: 150,-                                                                                      Poplatek: 100,-

Volná místa: NE                                                                                     Volná místa: ANO

 

ŠACHY                                                                                 LEZECKÝ KROUŽEK

1. - 9. třída                                                                                            3. - 9. třída          

Probíhá: středa 15:00 - 16:30                                                              Probíhá: pondělí 16:00 - 18:00

v klubovně DDM                                                                                  v tělocvičně ZŠ náměstí Svobody nebo na lezecké stěně

Vedoucí: Václav Hrbáček                                                                    Vedoucí: Jan Novotný, Mgr. Martin Vrška

Poplatek: 150,-                                                                                    Poplatek: 200,-

Volná místa: 1                                                                                     Volná místa: NE

 

NĚMČINA mladší                                                                NĚMČINA starší

německý jazyk pro začátečníky                                                           německý jazyk pro začátečníky

1. - 4. třída                                                                                            5. - 9. třída                  

Probíhá:čtvrtek 15:15 - 16:00                                                              Probíhá: čtvrtek 16:00 - 17:00

Vedoucí: Veronika Prokopová                                                             Vedoucí: Veronika Prokopová

Poplatek: 150,-                                                                                    Poplatek: 150,-

Volná místa: 4                                                                                    Volná místa: NE

 

FOTBALOVÁ PŘÍPRAVKA                                                  MLADÍ HASIČI

1. a 2. třída                                                                                           1. - 9. třída    

Probíhá: pondělí, středa, pátek 16:30 - 18:00                                     Probíhá: čtvrtek 15:00 - 19:00

na Městském stadionu, v tělocvičně ZŠ Na Valech                            na Městském stadionu, v tělocvičně ZŠ Na Valech

Vedoucí: Karel Louženský                                                                   Vedoucí: Hana Kolářová

Poplatek: 150,-                                                                                     Poplatek: 150,-

Volná místa: po dohodě s trenérem                                                     Volná místa: ANO

 

TENIS

VÝJIMKY DOCHÁZKY TENISU MOŽNO ŘEŠIT S TRENÉREM!

ZAČÁTEČNÍCI                                                                TENIS I.

MŠ + 1. třída                                                                                    2. - 6. třída            

Probíhá: čtvrtek 14:00 - 15:30                                                          Probíhá: čtvrtek 15:30 - 17:00                                                     

v tělocvičně ZŠ náměstí Svobody                                                   v tělocvičně ZŠ náměstí Svobody

Vedoucí: Mgr. Jiří Bařák                                                                  Vedoucí: Mgr. Jiří Bařák

Poplatek: 200,-                                                                                Poplatek: 200,-

Volná místa: NE                                                                               Volná místa: NE

TENIS II.                                                                          TENIS III.

2. - 4. třída                                                                                       5. - 9. třída              

Probíhá: pátek 14:00 - 15:30                                                          Probíhá: pátek 15:30 - 17:00                                                       

v tělocvičně ZŠ náměstí Svobody                                                   v tělocvičně ZŠ náměstí Svobody

Vedoucí: Mgr. Jiří Bařák                                                                  Vedoucí: Mgr. Jiří Bařák

Poplatek: 200,-                                                                                Poplatek: 200,-

Volná místa: NE                                                                               Volná místa: NE

 

  TENIS IV.

5. - 9. třída

Probíhá: středa 15:00 - 17:00 v hale ZŠ na Valech

Vedoucí: Mgr. Jiří Bařák

Poplatek: 200,-

Volná místa: NE                                

Poplatek za kroužek je pololetní.

 Bližší informace je možné získat na 774 410 813.

Základní škola Planá, příspěvková organizace vznikla sloučením škol Základní škola Planá, náměstí Svobody a Základní škola Planá, Na Valech rozhodnutím rady města Planá 7. 12. 2011 s účinností od 1. 7. 2012. Sloučením obou základních škol byla vytvořena základní škola, která má významné postavení v oblasti, je spádovou školou pro okolní obce, počtem žáků i pedagogických pracovníků se řadí k větším školám.